Rotterdam in ontwikkeling

De nieuwe uitgave van Rotterdam in Ontwikkeling geeft een representatieve doorsnee van wat er in Rotterdam zoal gebeurt op het vlak van ruimtelijke ordening, stedenbouw, architectuur en gebiedsontwikkeling, maar ook geeft het een kijkje achter de schermen hoe al deze ontwikkelingen inspelen op de urgente vraagstukken van nu en hoe deze op een efficiënte manier zijn aan te pakken. Het is een fascinerend gezicht hoe zoveel partijen van uiteenlopende pluimage gezamenlijk werken aan één doel: een nog mooier, beter én duurzamer Rotterdam.

Rotterdam doet het goed.

> Lees de Nederlandse versie


Under construction

logo

Marsdiepstraat 621
1784 AM Den Helder
Tel. 0223-222199
info@nexxtmedia.eu
www.nexxtmedia.eu

Rotterdam in development

The new edition of Rotterdam in Development gives a representative cross-section of what is going on in Rotterdam in terms of spatial planning, urban planning, architecture and zone development, as well as giving you a glimpse behind the scenes to see how all these developments address the urgent issues we face today, and how these issues can be tackled. It’s fascinating to see so many different organisations with such diverse ways of working coming together to strive for a shared goal: an even better, more attractive and more sustainable Rotterdam.

Rotterdam is doing great.

> Read the English version